ផ្នែកខាងរថយន្តវាំងនន

  • រ៉ឺម៉ក វាំងនន ឡានដឹកទំនិញ

    រ៉ឺម៉ក វាំងនន ឡានដឹកទំនិញ

    Item Truck Curtain Track Roller Surface Treatment Zinc Plated Weight 0.11 kg Size Drawing MOQ 1 sets Packing Customized Sample free sample and freight collect time 10 ~ 30days depend on order Curtain Side Truck Trailer Parts Curtain Net Hangers Roller, roller width 30mm, Steel wheel d ដែលសាកសមសម្រាប់ផ្លូវដែក និងអាលុយមីញ៉ូម។កម្មវិធីរូបភាពដែលទាក់ទង ពិព័រណ៍របស់យើង។